Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer

C/ Marc Castanyer s/n

08550 ELS HOSTALETS DE BALENYÀ

(Barcelona)

Nou telèfon de contacte i reserves!

646 113 140 

Nou correu electrònic!

casadespiritualitat.balenya@gmail.com