img_1144La Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer és un espai per a realitzar cursos, recessos i tallers d’espiritualitat en un entorn agradable, tranquil, acollidor i silenciós. és un espai d’acollida per a grups que busquen e silenci. Però també és el lloc on buscar i trobar formes d’espiritualitat més heterodoxes, com bé pot ser la rialla, l’expressió corporal o la música.